Wilsum in vrogger tied.

Ds. Damste. (Herv. predikant 1850-1873)

Als op 17 maart 1850 dominee Schorse vertrekt naar Almelo moet de Hervormde gemeente in Wilsum op zoek naar een nieuwe predikant. Het wordt de kandidaat Barteld Roelof Damste. Dominee Damste wordt op 4 augustus 1850 bevestigd.

Barteld Roelof Damste, zoon van Peter Damste en Rolina Roelofs Derks de Jonge. Hij is geboren te Ulzen (Benthein Duitsland).

Gehuwd op 6 oktober 1859 in Kampen.

Richardina Jacoba Gesina Galle, dochter van Peter Helbert Galle (fabrikant) en Johanna Petronella Gaal is geboren op 19 juli 1833 in Kampen.

Kinderen van Barteld Roelof Damste en Richardina Jacoba Gesiena Galle:

Pieter Helbert                        10-08-1860 Wilsum               05-02-1843 Utrecht

Richard Jacobus Gesienus      03-05-1862 Wilsum               28-07-1886 Leiden

Johanna Petronella                 06-08-1864 Wilsum               14-03-1876 Den Helder

Roline Henriette                     10-10-1866 Wilsum               27-06-1955 Leiden

Rudolf Barthold                     23-03-1869 Wilsum   huwt 10-6-1897 Johanna Hendrika Dozij                                                                             vertrokken naar Oost Java, Ned. Indie

Helbertine Anna Cornelia      17-05-1871 Wilsum               25-07-1954 Leiden  83 jaar

Henri Titus                             28-01-1874 Huisduinen         06-01-1955 Leiden 80 jaar

Johanna Petronella                 02-09-1876 Leiden                21-03-1877 Leiden

Barteld Roelof Damste vertrekt op 27 april 1873 naar Waal-Koog (Texel). Zijn opvolger is ds. J. van Gesseler. Barteld overlijdt op 82 jarige leeftijd op 3 januari 1909 in Leiden. Zijn vrouw is op 8 februari 1885 overleden in Leiden.

Van twee kinderen uit het gezin van Ds. Damste, en geboren in Wilsum zijn nog aardig wat gegevens bekend. De oudste zoon Pieter Helbert zou in 1940 een eerbetoon schrijver aan zijn toenmalige meester in Wilsum. En Helbertine Anna Cornelia (Tine) werd letterkundige. Zij werd beschreven in  het Jaarboek van de Maatschapij der Nederlandse Letterkunde.

Pieter Helbert Damste.

Peter Helbert werd geboren in Wilsum op 10 augustus 1860. Als oudste zoon van de toenmalige Hervormde predikant van Wilsum, Barteld Roelof Damste en Richardina Jacoba Gesiena Galle.

Pieter Helbert Damste (1860-1943)

Pieter Helbert bezocht van zijn vijfde tot zijn twaalfde jaar de school in Wilsum, waar het hoofd van deze school Lubbertus Huisman was. Aan deze meester hield hij goede herinneringen over en wel zo dat hij een portret van de meester later in zijn studeerkamer ophing.

Na een jaar vanuit de pastorie van Wilsum het gymnasium in Kampen gevolgd te hebben, kreeg hij in de drie jaren daarop als gevolg van enkele verhuizingen, ( in mei 1873 naar De Waal op Texel en later dat jaar naar Huisduinen)  privé onderwijs van zijn vader, totdat het gezin (zijn vader ging wegens gezondheidsredenen met emeritaat) zich in 1876 in Leiden vestigde en hij daar in 1878 het staatsexamen aflegde.

Op 25 september 1876 liet hij zich inschrijven als student in de klassieke letteren aan de Leidse Universiteit. Hij promoveerde daar in 1885.

Als student had hij intussen ook op geheel andere wijze zijn sporen verdiend, en wel door zijn activiteiten als roeier. Hij had een belangrijk aandeel in de prijzen die zijn club de studentenroeivereniging Njord (Leiden) in deze jaren in de wacht wist te slepen, en bleef tot op hoge leeftijd een actieve figuur in de wereld van de roeisport. Hij zou in totaal 40 eerste prijzen in het binnen- en buiteland halen.

Hij was van 1885 tot 1887 privaatdocent in Leiden, vervolgens leraar in Gorinchem en later in Leiden

In 1902 op 11 september volgde zijn benoeming tot hoogleraar in de Latijnse taal- en letterkunde en de Romeinse antiquiteiten in Utrecht. Hij mocht graag dichten in het Latijns maken en enkele zijn in boekvorm verschenen. Hij ging op 5 maart 1930 met emeritaat.

Hij trouwde op 30 jarige leeftijd op 16 juli 1891 met de 20 jarige Johanna Louise Elisabeth Jaeger. Uit dit huwelijk werden 4 zoons en 2 dochters geboren.

Richard                                              15-05-1892 Leiden     28-10-1893 Leiden

Anny Damste                                     01-09-1894 Leiden     01-03-1969 Dalkeith Schotland

Onno Damste  geboren:                     19-12-1896 Leiden     08-06-1973 De Meern

Richard Damste                                 14-03-1901 Leiden     25-05-1955 Utrecht

Pieter Helbert Damste                        20-08-1902 Leiden     26-11-1985 Utrecht

Wilhelmina Anna Cornelia Damste  01-10-1914 Utrecht    23-10-1970 Bergen N.H.

Zijn vrouw overlijdt op 9 juli 1930 Zeist.

Pieter Helbert overlijdt in Utrecht op 5 februari 1943.

Helbertine Anna Cornelia Damste (Wilsum, 11 mei 1871 — Leiden, 25 juli 1954).   

Helbertine Anna Cornelia, roepnaam Tine trouwde op 9 februari 1894 met dr. Adriaan Beets. Dit huwelijk zou kinderloos blijven.

In het jaarboek staat over haar:

Revolutionair was het predikantsgezin, waarin Tine als vijfde kind werd geboren (te Wilsum bij Kampen) allerminst. De jongens mochten studeren, voor de meisjes was er de goede hogere meisjesschool, die de beste voorbereiding was voor haar natuurlijke bestemming: het huwelijk. Aan die meisjesschool te Leiden, had zij een behoorlijke kennis van Frans, Duits en Engels te danken en tevens de innige vriendschap met een klasgenote, die enkele jaren later haar schoonzuster werd: Annie Jaeger, die in 1891 trouwde met Tine’s oudste broer, Dr Pieter Helbert Damsté, leraar aan het gymnasium te Leiden en sinds 1901 hoogleraar in het Latijn te Utrecht

Het zal voor jongeren, die haar gekend hebben, wellicht vreemd zijn te bedenken, dat slechts een derde deel van haar leven aan de 19e eeuw behoort, en dat zij van onze eeuw meer dan de helft heeft beleefd. Zo ouderwets, zo typisch Victoriaans leek zij soms, dat men geneigd zou kunnen zijn het te betreuren, dat zij niet een halve eeuw eerder is geboren.

In 1903 komt Tine in contact met de Hongaar dr. Nagy Zsigmond. Deze Hongaar zou geruime tijd bij hun logeren waarna Tine Hongaars gaat studeren.

Vele vertalingen van boeken en artikelen volgen zowel in het Zweeds als in het Hongaars.

Zo werd zij in korte tijd een — men mag wel zeggen: de — autoriteit op het gebied van Hongaarse taal en letterkunde in Nederland.

Gerelateerde Afbeeldingen: