Evink, Tiem (1918-2009).

Tiem Evink foto van eind jaren ’30.

Tijmen (Tiem) Evink werd in Wilsum geboren op 18 januari 1918 als oudste uit een gezin van zes kinderen. Zijn ouders, Hendrik Evink en Johanna Riezebos hadden een kruideniers zaak in het hartje van het dorp. Tiem kwam uit een muzikaal gezin. Zowel de familie Evink als de familie Riezebos waren erg muzikaal. Zijn vader was medeoprichter en dirigent van muziekvereniging Euphonia. 
Hij touwde 14 februari 1945 met Froukje Botma.

Tiem Evink in zijn atelier in 2004.

Tiem was o.a. schilder, musicus,muziek-tekenleraar, dirigent en eigenaar Tijmeka. Tijmeka was gevestigd in de Geerstraat in Kampen en was een lijstenmakerij annex kunsthandel.

Portret van Tiem Evink, geschilderd door zijn vrouw Froukje Botma.
2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiem overleed op ruim 91 jarige leeftijd in Kampen op 5 september 2009. Hij is in Wilsum begraven.

 
In de Kamper almanak van 2009 staat een mooi artikel over Tiem Evink, geschreven door Jaap van Gelderen.