Wilsum in vrogger tied.

Stadregt van Wilsum.

Stadregt van Wilsum.
Uitgegeven door de “vereeniging tot beoefening van Overijsselsch regt en geschiedenis”.
A. Telting.
Zwolle, de erven J.J. Tijl 1903.