Onderwijs.

Voor 1926 was er in Wilsum alleen een openbare lagere school. In 1926 werd de “School met den Bijbel” geopend.

De vroegste vermelding van een schoolmeester in Wilsum is van Paulus Colditius in 1623. In dat jaar solliciteert deze naar een betrekking in Bathmen. Paulus was koster en schoolmeester in Wilsum (alwaer hij hem armelich heeft moeten behelpen).
De toenmalige predikant Goykerus, schrijft in zijn aanbeveling van Colditius “dat hij hen den tijdt ghedurende hij bij ons ghewoont, hem suijver inde ghereformerde leere en een afkeer te hebben vande arminiaansche fallis betoont heeft, is in sijn leeven seer Godsalig sober en nugteren, houdt goede discipline onder de jonghe jeugt“.

Gerelateerde Afbeeldingen: