Visscher, Gerrit (1884-1963)

Gerrit is het jongste kind uit een gezin van vier kinderen van Harm Visscher en Reintje de Ruiter. Hij is geboren op 10 februari 1884. Zijn moeder overlijdt op 26 jarige leeftijd op 6 juni 1884, waarna zijn vader hertrouwt 31 juli 1885 met Gerrigje de Ruiter, een jongere zus van zijn overleden vrouw. Uit dit huwelijk zullen nog 5 kinderen geboren worden.

 

Gerrit trouwt op 22 juni 1905 in Wilsum op 21 jarige leeftijd met de eveneens 21 jarige Jentje Broek.

Jentje Broek is de dochter van Hendrik Broek en Aaltje Koeleman.

Het paar krijgt 2 kinderen:

  1. 1 Reintje         * 25-11-1905              trouwt met Gerrit Willem Riezebos  
  2. 2 Aaltje           * 04-06-1909              † 18-04-1917

Op 12 september 1913 wordt Gerrit Visscher nachtwacht  te Wilsum, tevens wordt hij benoemd tot onbezoldigd veldwachter. Tien dagen later op 22 september werd hij beëdigd door de burgemeester.

Op 18 oktober 1918 doet Gerrit een verzoek aan de gemeente voor meer loon.

Gerrit Visscher nachtwacht te Wilsum, de bezoldiging als nachtwacht bedraagt f 6,50 per week, welke bezoldiging in de tegenwoordige tijd niet voldoende kan worden geacht en verzoekt het salaris op 9 gulden per week te stellen.

De  “jaarwedde” zou per 19 oktober 1918 worden verhoogd.

Op 7 november 1921 komt de ontslag aanvraag binnen bij de gemeente Wilsum.

Ontslagaanvraag van Gerrit Visscher, als nachtwacht en onbezoldigd gemeente veldwachter, wegens het als jachtopziener in dienst betreden van de heer J. Boele te Kampen.

Gerrit, kleinzoon Henk Riezebos en Jentje Broek.

25 jarig dienst jubileum van jachtopziener Visscher.

Wilsum[1]

Gisteren vierde de heer G. Visscher te Wilsum onder groote belangstelling van inwoners en collega’s uit den omtrek zijn 25 jarig dienst jubileum als jachtopziener-onbezoldigd rijksveldwachter.

Op 22 september 1913 werd de 54 jarige jubilaris benoemd en beëdigd tot nachtwacht en onbezoldigd gemeente veldwachter te Wilsum. Dit was nog tijdens het bewind van burgemeester Visscher, in wiens handen hij den eed aflegde.

Op 8 april van het jaar 1920 trad de heer Visscher als jachtopziener in dienst van den heer J. Boele, voor Kamperveen.

22 mei 1925 verwisselde hij deze functie voor die van jachtopziener in dienst van den heer O. Dudok van Hel te Hattem, voor de gemeente IJsselmuiden en Grafhorst.

Ook voor deze gemeente werd hij aangesteld tot onbezoldigd rijksveldwachter. En beëdigd door het toenmalige hoofd der gemeente, burgemeester W. Meijer. In deze functie is de jubilaris tot op heden in dienst gebleven.

Op verzoek van dr. Reinders te Zwolle werd Visscher bovendien op 6 mei 1927 nog aangesteld tot onbezoldigd gemeenteveldwachter voor Zwollerkerspel, waarna hij tenslotte 15 maart jongstleden nog als zoodanig werd beëdigd door burgemeester Quarles van Ufford voor Groot IJsselmuiden.

In wijden omtrek is de heer Visscher door zijn vele functies een goede bekende, die soepel wist op te treden waar dit mogelijk en toelaatbaar was, doch aan den anderen kant zoo nodig ook de straffe hand wist te doen gelden.

Het was gisteren, op den jubileumdag een heele drukte in het huis aan den dijk. Tientallen en nog eens tientallen kwamen den heer Visscher feliciteeren, wel een bewijs hoe zeer hij aller achting en waardering geniet. Ook de burgemeester Quarles van Ufford bracht den jubilaris in den middag een bezoek.

Gistermiddag bracht Euphonia hem onder grootte belangstelling van de Wilsumer bevolking een serenade.

Zijn vrouw Jentje Broek overlijdt op 65 jarige leeftijd op 10 maart 1949 in Wilsum. Bijna veertien jaar daarna, op 6 januari 1963 overlijdt Gerrit op 78 jarige leeftijd in Wilsum.


[1] Bron : Kamper Courant 23- 9-1938.

Gerelateerde Afbeeldingen: