Wilsum in vrogger tied.

Geitenfokvereniging.

De keuring van de vereniging in augustus 1938.

Wanneer de Geitenfokvereniging in Wilsum precies is opgericht is niet bekend. Op 23 december 1929 word vermeld dat Wilsum “sinds eenigen tijd zijn geitenfokvereeniging heeft”. Voorzitter was het hoofd van de Openbare school G. Beekman. De veldwachter van Wilsum, Westenberg werd de secretaris.

Zeker in de jaren dertig van de vorige eeuw floreerde de vereniging behoorlijk. Men had toen 131 dertig leden, met in totaal 180 geiten, een eigen bokkenstal en bok.

In de jaren vijftig en zestig liep geleidelijk het ledenaantal en het aantal van de geiten terug. In 1974 werd voor de laatste keer een geitenkeuring gehouden. Kort hierna zal de vereniging opgeheven zijn of langzaamaan zijn doodgebloed.

Gerelateerde Afbeeldingen: