Euphonia.

Euphonia (Grieks voor welluidendheid) werd opgericht op 1 augustus 1917.

Op 3 september vraagt de voorzitter Marten Visscher samen met Hendrik Evink aan het gemeente bestuur om op elke donderdagavond van 7 tot 9 uur ’s avonds een lokaal van de school te mogen gebruiken “voor de oefeningen“. Dit werd door het gemeentebestuur van Wilsum toegestaan.

In december 1919 werd het plan opgevat door het bestuur om op christelijke feestdagen en “met andere bijzondere omstandigheden”  serenades te geven. Tijdens de eerst komende kerstdagen werd dit al uitgevoerd. Een traditie die ook tegenwoordig nog steeds standhoudt.

Al in 1923 promoveert het korps van de vierde naar de derde afdeling. En een jaar later in 1924 zelfs van de derde naar de tweede afdeling.

Het bestuur van Euphonia is in 1924 als volgt samengesteld;                                                                                                       M. Visscher         voorzitter                                                                                                                                                                             H.J. Visscher      secretaris                                                                                                                                                                           J. van’t Veer      1e penningmeester                                                                                                                                                     H.J. Riezebos    2e penningmeester                                                                                                                                                       G. Nijboer           algemeen bestuurslid

Euphonia anno 1919,  Concours in ’s Heerenbroek.
Staand v.l.n.r.: Jan v/d Wetering, Marten Visscher, Andries Meuleman, Klaas Riezebos, Gerrit Marskamp, Gerrit Boer, Tiem Evink, Aart Nijboer.
Zittend: Evert Marskamp, Hendrik Riezebos, Harm Visser, Hendrik Evink (dirigent), …….., Jan van’t Veer.
Gekield: Cornelis Koeleman, Willem Riezebos, Jan Riezebos.

De eerste jaren van hun bestaan had Euphonia het zonder vaandel moeten stellen. Begin 1925 was er een comité gevormd om het mogelijk te maken een vaandel aan te schaffen. In dit comité zaten Asje Kip, K. Rotman, J. Visscher H.zn en H Doorneweerd F.zn.
Tijdens een concert, ’s middags op Hemelvaartsdag, op 21 mei 1925 werd het vaandel uitgereikt door de burgemeester van Wilsum W. Meijer. (copyright Wilsuminvroggertied.)
Kerstmis 1941.
Euphonia tijdens de rondgang door het dorp in de Westenbergstraat.

Augustus 1957.

 

Foto van ongeveer 1980-1981.

 

Foto van ongeveer 1980-1981

Gerelateerde Afbeeldingen: