IJsclub “Wilsum vooruit”.

Op 13 maart 1936 werd de ijsclub van Wilsum opgericht. Toen nog onder de naam “Eendracht”. Als bestuur werd gekozen A. Boer, B. Hekhuizen, H. Fix, A. Doorneweerd, G. van Dijk, H. Visscher en G. Rigterink. Gelijk vanaf het begin kon men 41 leden inschrijven. De contributie voor de leden werd vastgesteld op f 0,50

De vergaderingen, 2 maal per jaar, werden gehouden in de Openbare Lagere School.

Als schaatsbaan werd gebruikt “De Putten” eigendom van veldwachter Westenberg. Deze had het perceel gekocht in 1929 en werd in 1938 gratis aan de club als stichting overgedaan. Op deze baan werd tot de opening van de nieuwe baan op 5 februari 1991 geschaatst. In 1992 werd de IJsclub eigenaar en werd de stichting opgeheven.

Gerelateerde Afbeeldingen: