Wapen.

 

Wapen van Wilsum

In 1819 vraagt de gemeenteraad van Wilsum bij de hoge raad van adel om bevestiging van het wapen dat zij voerden. Bij besluit van 24 november 1819 werd deze verleend.

het “wapen zijnde een schild van lazuur beladen met op een groen terras stadspoort met drie gecrenileerde torens op de middelste is zittende een zilver pelikaan deszelfs jongen voedende, het schild gedekt met een gouden kroon“.

 

Blijkbaar vind de raad van Wilsum in 1899 dat het wapen niet meer voldoet en vraagt een nieuw wapen aan.

 


 

Op 24 mei 1899 verklaart de minister van Justitie: dat de Gemeente Wilsum, provincie Overijssel, daarbij nader bevestigd is in het vanouds door haar gevoerde wapen, zijnde:
In lazuur op een terras van sinopel staande stadspoort met drie gecreneleerde torens, op den middelsten een pelikaan hare jongen voedende, alles van zilver, het schild gedekt met een vijfbladige gouden kroon en omgeven door het randschrift, Gemeentebestuur van Wilsum.

 

Een stadspoort of poort, komt in meerdere gemeentewapens voor, o.a. in Leerdam, Nieuwpoort, Heukelen, Haastrecht en Elburg.

De pelikaan met zijn jongen, was vroeger een geliefd christelijk embleem.
De pelikaan op zich heeft buiten de snavel geen in het oog springende verschillen met andere vogels van zijn soort.
Om duidelijk te laten zien dat men met een pelikaan, en geen zwaan te doen heeft, wordt de vogel afgebeeld, staande op zijn nest, daarin drie jongen, terwijl hij zich zelf met de snavel een wond in de borst toebrengt.
Men meende namelijk dat de pelikaan zijn jongen met zijn bloed voedde, vandaar dat deze vogel vaak voorkomt als beeld van Christus, die zijn jongeren (de mensheid) met zijn bloed het eeuwige leven schenkt.

 

 

Afbeelding van het wapen van Wilsum zoals het in een glas in lood raam was verwerkt in het gemeentehuis van IJsselmuiden.