Wapen.

 

Wapen van Wilsum

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is SAK_0011_048-49-min-789x1024.jpgBegin 1815 stuurde de toenmalige burgemeester van Wilsum Van Lier een brief naar de gouverneur van de provincie Overijssel waarbij hij het oude wapen van Wilsum onder de aandacht bracht. Hij beschrijft het als volgt.
Het reeds zeer oude en thans nog in gebruik zijnde wapen der stad Wilsum waar van de eerste samenstelling en het gebruik in de oudheid en wel voor twee a drie eeuwen moet gezocht worden, bestaat in een kasteel met drie torens voorzien met gekantelde muren, op wier middelste een nest geplaatst is op hetwelk een pelikaan is afgebeeld die hare jongens met het bloed (volgens een fabel) dat uit hare borst vloeit, die zij voor dezelven geopend heeft, voedt.
Het veld of wel de lucht achter gemeld kasteel is blaauw behalven die welke het kasteel nabij nadert welke wit is, terwijl het kasteel zelve van eene eenvoudige steenkleur is, prijkende op enen groenen grond, zoo als alles op de nevens geplaatste afteekening naauwkeurig en breder te zien is.
Het zou bij besluit van de Koning van 20 februari 1816 door de hoge raad van adel bevestigd worden als zijnde het wapen van de stad Wilsum. Alleen de beschrijving zou iets anders worden namelijk:
Zijnde een schild van lazuur vooruit springend met en op een groen terras staande stadpoort, met drie gekrenileerde torens, op de middelste is zittende een zilveren pelikaan deszelfs jongen voedende zijnde het schild gedekt met een gouden kroon.

In 1819 vraagt de gemeenteraad van Wilsum bij de hoge raad van adel om bevestiging van het wapen dat zij voerden. Bij besluit van 24 november 1819 werd deze verleend.

het “wapen zijnde een schild van lazuur beladen met op een groen terras stadspoort met drie gecrenileerde torens op de middelste is zittende een zilver pelikaan deszelfs jongen voedende, het schild gedekt met een gouden kroon“.

 

Blijkbaar vind de raad van Wilsum in 1899 dat het wapen niet meer voldoet en vraagt een nieuw wapen aan.

 


 

Op 24 mei 1899 verklaart de minister van Justitie: dat de Gemeente Wilsum, provincie Overijssel, daarbij nader bevestigd is in het vanouds door haar gevoerde wapen, zijnde:
In lazuur op een terras van sinopel staande stadspoort met drie gecreneleerde torens, op den middelsten een pelikaan hare jongen voedende, alles van zilver, het schild gedekt met een vijfbladige gouden kroon en omgeven door het randschrift, Gemeentebestuur van Wilsum.

 

 

Een stadspoort of poort, komt in meerdere gemeentewapens voor, o.a. in Leerdam, Nieuwpoort, Heukelen, Haastrecht en Elburg.

De pelikaan met zijn jongen, was vroeger een geliefd christelijk embleem.
De pelikaan op zich heeft buiten de snavel geen in het oog springende verschillen met andere vogels van zijn soort.
Om duidelijk te laten zien dat men met een pelikaan, en geen zwaan te doen heeft, wordt de vogel afgebeeld, staande op zijn nest, daarin drie jongen, terwijl hij zich zelf met de snavel een wond in de borst toebrengt.
Men meende namelijk dat de pelikaan zijn jongen met zijn bloed voedde, vandaar dat deze vogel vaak voorkomt als beeld van Christus, die zijn jongeren (de mensheid) met zijn bloed het eeuwige leven schenkt.

 

 

Afbeelding van het wapen van Wilsum zoals het in een glas in lood raam was verwerkt in het gemeentehuis van IJsselmuiden.

 

 

Gerelateerde Afbeeldingen: