Westenbergstraat.

Genoemd naar de laatste veldwachter van Wilsum, Albertus Johannes Westenberg (1873-1957). In Wilsum beter bekend als “Rooie Bart”.

Onderstaand artikel stond in het Kamper nieuwsblad van dinsdag 22 april 1952.

Westenbergstraat officieel geopend.

Lang gewacht, en niet gezwegen,
Nooit gedacht, en toch gekregen.

Aan het voormalige Achterpad in Wilsum, thans omgedoopt in de uitstekend klinkende naam Westenbergstraat, woei maandagavond van vele huizen de driekleur, een teken, dat er wat bijzonders aan de hand was.
Dit bijzondere was, dat de modderige achterweg tot het verleden behoorde en uit de modder, de keurig beklinkerde Westenbergstraat te voorschijn was gekomen, welk gebeuren deze regenachtige avond een blijde gebeurtenis was voor Wilsum, omdat de weg officieel werd geopend.
Wat gaf het of het regende, het kon de gerestaureerde straat niet meer deren.
De modder, die zovele malen in onze krant naar voren is gebracht, was verdwenen.
Om half acht verscheen Burgemeester G.A. van Engelen in Wilsum vergezeld van de heren Wielfrie, londo en trieler.
Deze avond waren ook vele raadsleden aanwezig en de heer Peters van de fa. Siepe, de aannemer van de weg, en natuurlijk het feestvarken van de avond, de oud veldwachter Westenberg.
Op de nieuwe weg aangekomen, voerde allereerst de heer Rengersen het woord als voorzitter van de feestcommissie.
Een goede naam voor een goede straat.
De heer Rengersen noemde de officiële opening van de Westenbergstraat een heuglijk feit, want met de bestrating was een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan.
Bij regenachtig weer was het Achterpad een modderpoel, dat kon zo niet langer, maar Wilsum heeft veel geduld moeten hebben voor het belangrijke besluit tot verbetering door de raad was genomen.
Begin januari werd met de werkzaamheden begonnen en het werk heeft goed weer gehad, de verbeteringen heeft onze verwachtingen overtroffen, het is een prima straat geworden.
In Wilsum dacht men vaak dat ons dorp op het 4de plan stond (de burgemeester kucht), maar men moet wel bedenken, dat deze verbetering niet zo tot stand was gekomen als Wilsum een eigen gemeente was gebleven.
Spreker dankte B. en W. en de raadsleden en in het bijzonder de plaatselijke raadsleden voor deze enorme verbetering. Nu deze verbetering er gekomen is past de naam Achterweg ook niet meer. De bescheiden heer Westenberg is uit zijn schuilhoek gehaald en op een voetstuk geplaatst. Hij is eenmaal begonnen als smidsknecht, was later boerenknecht, werd jachtopziener en tenslotte veldwachter, en al is hij nu met pensioen, hij zit nog niet stil.
Vele jaren heeft hij zich op allerlei gebied bewogen, en wij moeten respect hebben voor zijn wilskracht, velen kunnen een voorbeeld aan hem nemen.
Hij is pionier geweest op allerlei gebied, daarom heeft de raad goed gedaan de naam Westenberg aan de nieuwe straat te verbinden, de naam Westenberg zal nu in Wilsum blijven voort bestaan als dank voor alles wat de heer Westenberg voor de gemeenschap heeft gedaan.
Spreker feliciteerde hem met de eer, die hem te beurt is gevallen, spreker hoopte, dat de heer Westenberg gegeven moge zijn nog vele voetstappen te zetten op de Westenbergstraat.

De opening.
Burgemeester van Engelen hoopte dat Wilsum meer plezier zal hebben dan B.en W. want het Achterpad is heel wat keren op de groene laken gekomen en de raadsleden van Wilsum hebben het er tot vervelens toe over gehad, men dacht vaak dat het aan B. en W. lag, maar dat was toch niet zo, Ged. Staten spreken met de begroting ook nog een woordje mee.
De beste “kachel aanmaker” was De Velde, nu is het echter zover dat de Achterweg verbeterd is en gezien mag worden, het is ook goed dat de naam Westenberg aan deze straat verbonden is en nu is het maar te hopen dat hij nier verwaand zal worden.
De Burgemeester hoopte dat Wilsum plezier zal hebben van de nieuwe straat.
Spreker dankte fa. Siepe en de arbeiders.
Hierna volgde de opening. Een lint werd over de straat gespannen en met een schaar knipte de heer Westenberg het lint door, waarna een daverend hoera opsteeg uit het publiek, dat in grot getale was opgekomen om de opening mede te maken, het muziekkorps Euphonia speelde twee coupletten van het Wilhelmus, waarna een wandeling over de weg werd gemaakt, toen was het ook wel echt te zien hoe deze straat op uitstekende wijze verbeterd is, hier is goed werk verricht.
Wilsum heeft een uitstekend aangelegde straat gekregen, Euphonia blies pittige marsen, en bracht het geheel in een feestelijke stemming.
Het dankwoord van Burgemeester van Engelen tot de dirigent voor de medewerking was dan ook verdiend.
Na de opening trakteerde de heer Westenberg in de school, waar men enige tijd gezellig bijeen bleef, en waar een prettige stemming heerste dank zij de goede zorgen van enkele Wilsummer meisjes.
De heer Westenberg gaf nog een uiteenzetting over het verleden van de Achterweg, het was een modderig verleden, dit alles was nu voorbij, Wilsum mag tevreden zijn met het geen tot stand is gebracht.
Voor ons van de krant was het eveneens een prettige avond, die we met plezier hebben medegemaakt. Door de avond zijn we huiswaarts gefietst in een zacht regentje, genietend van de prachtige aanblik die Kampen bij avond geeft, een stukje vuurwerk langs de IJssel, als op Koninginnedag met al die rode, groene en witte lichten.

Gerelateerde Afbeeldingen: