Schoutampt Wilsum.

Inventaris van de aanwezige akten in het Gemeente Archief Kampen.

Gak. Inv.nr. 1_oud nummer HCO 3360+
Het Stadtboeck van Wilsum (1613-1685).
Register van akten van overdracht, testament, hypotheek, voogdij en van contentieuze rechtspraak, verlening van burgerschap.

Gak. Inv. nr. 2_oud nummerHCO 3363.
Register van akten, testament, voogdijzaken, hypotheek, overdracht en transport (1743-1

Gak. Inv. nr. 3_oud nummer HCO 3363.
Bijlagen tot de registers van voluntaire gerichtshandelingen.

Gak. Inv. nr. 4_oud nummer HCO 3360++.
Akten van vrijwillige rechtspraak.

Gak. Inv. nr. 5_oud nummer HCO 3365.
Registers van transport en hypotheek (1785-1803).

Gak. Inv. nr. 6_oud nummer HCO 3366.
Registers van transport en hypotheken (1803-1811).

Gak. Inv. nr. 7_ oud nummer HCO 3367.
Akten van transport 1808-1811
N.B. Alle zijn geregistreerd in inv. nr. 6.

Gak. Inv. nr. 8_oud nummer HCO 3368.
Akten van hypotheek (1808-1810).

Gak. Inv. nr. 9_oud nummer HCO 3364.
Register van akten van testament en voogdijzaken (1785-1810).

Gak. Inv. nr 10_oud nummer HCO 3364.
Akten decharge van voogdij (1809-1810).

Gak. Inv. nr. 11_ oud nummer HCO 3369
Akten van testament (1810).
N.B. Alle zijn geregistreerd in inv. nr. 9.

Gak. Inv. nr. 12_ oud nummer HCO 3360.
Register van akten van volmacht (1803-1809).

Gak. Inv. nr. 13_ oud nummer HCO 3360.
Registers van contentieuze gerichtshandelingen (1775-1801).

Gak. Inv. nr. 14_ oud nummer HCO 3361
Registers van contentieuze gerichtshandelingen (1801-1811).

Gak. Inv.nr. 15.
Processen-verbaal van contentieuze gerichtshandelingen (1784-1800)

Gak. Inv. nr. 16.
Stukken overgelegd en gebruikt in processen. (1784-1801).
Tussen Harmen Geerligs en Reindert Jans ter ener zijde en Egbert Jans ter andere zijde, wegens het niet voldoen van de koopsom voor een perceel grond (1783-1786).

Gak. Inv. nr. 17.
Stukken overgelegd en gebruikt in processen. (1784-1801).
Tussen Egbert Jans ter ene zijde en Reindert Jans ter andere zijde wegen declaratie van kosten (1784-1785).

Gak. Inv. nr. 18.
Stukken overgelegd en gebruikt in processen. (1784-1801).
Tussen Willem Hendriks Wijnbeld ter ener zijde en Hendrik Alberts en Egbert Gerrits, gezworenen van Wilsum ter andere zijde, wegens de wijze van dagvaarding (1785).

Gak. Inv. nr. 19.
Stukken overgelegd en gebruikt in processen. (1784-1801).
Tussen Pieter ter Zweege, kastelein te Zwolle ter ener zijde en Berend Hofstede ter andere zijde wegens de betaling van een koopsom voor hooi (1798-1802).

Gak. Inv. nr. 20.
Stukken overgelegd en gebruikt in processen. (1784-1801).
Tussen Klaas Alberts ter ene zijde en Mannes Andries ter andere zijde wegend de restantbetaling van de koopsom van een koe.

Gak. Inv. nr. 21.
Stukken overgelegd en gebruikt in processen. (1784-1801).
Processtukken inzake preferentie en concurrentie tussen meerdere crediteuren in de boedel van Derk Jans, veerman, en zijn vrouw Jacobje Klaas (1801).

Gak. Inv. nr. 22_ oud nummer HCO 3369
Register van de inning van de 50ste penning van stad en schoutambt Wilsum (1792-1805).

Gak. Inv. nr. 23_ oud nummer HCO 3360++
Lijst van verdeling van het onderhoud van de nieuwe dijk rond het land van de nieuwe burgerweide genaamd “den Olden Weert” (midden 17e eeuw)..

Gak. Inv. nr. 24_ oud nummer HCO 3360++
Kwitantie van Hendrik Rutgersen Post, voor de kerkvoogdij van de hervormde gemeente te Wilsum (midden 17e eeuw).

Gak. Inv. nr. 25_ oud nummer HCO 3364
Verzoek van Jacob Berent Heugen aan de schout van Wilsum om een afschrift van het testament van Claas Albers en Tryntje Gerrits, ongedateerd (ca 1800).

Gak. Inv. nr. 38.
Regtboek van Wilsum.

3370a
Gerichtsprotocol 1613-1615

3370
Contentien 1743-1803
Achterin vrijwillige zaken 1736-1779, 1790, 1803.

3371
Momberstellingen 1804-1805

3372
Vrijwillige zaken 1781-1810

3373
Overdrachten en Hypothecatien 1804-1810

3374
Transporten op zegel 1810-1811

Gerelateerde Afbeeldingen: