Wilsum in vrogger tied.

Hosanna

In de notulen van de Gereformeerde kerk in Wilsum word er al in 1908 en 1912 gesproken van “de Christelijke zangvereniging Hosanna”.

Uit 1921 is er een akte waarin  de toenmalige voorzitter R.A. Jongkees en J. ten Brinke als bestuurslid bij het gemeentebestuur van Wilsum aangeeft dat op 14 juli 1921 met een ledental van 25 personen de Christelijke Zangvereniging Hosanna is opgericht. Men ging repeteren op maandag van 8 tot 10 uur ’s avonds.

De huidige Christelijke Gemengde Zangvereniging Hosanna werd  opgericht op 1 november 1945. 72 leden meldden zich aan. de eerste dirigent was Hendrik Evink. 

Op kerstavond van datzelfde jaar verleende het koor als medewerking aan de kerstwijding, dit zou een gewoonte worden tot op de dan van vandaag. Enkele maanden later werd de vereniging lid van de Koninklijke bond van Christelijke Zang en Oratoriumverenigingen, gaf een uitvoering en behaalde een eerste prijs op een concours.

Begonnen in de 4de afdeling wist het koor zich in de loop der jaren op te werken tot de superieure afdeling. Dit natuurlijk mede dankzij de zes dirigenten die Hosanna in de afgelopen 60 jaar heeft gekend, te weten: Hendrik Evink, Karel Rouw, Henk Heldoorn, Gerard van Gelder, Henk van de Wetering en dirigente Diddy van der Stouwe. Het koor geeft gemiddeld één uitvoering per jaar en organiseert jaarlijks de kerstzang- en muziekavond. Verder wordt er gezongen op zangersdagen, in tehuizen en met jubilea. Regelmatig worden acties gehouden t.b.v. de verenigingskas


1948, concours in Ommen.
Bovenste rij van links naar rechts:
1 Hendrikus Moorman, 2 Gerrit Jan de Velde, 3 Marten Riezebos, 4 Jannes van Gelder, 5 Marten van de Wetering,
6 Helminus Riezebos, 7 Jan van de Streek, 8 Piet Brienne, 9 Klaas Eilander, 10 Klaas Rigterink, 11 Johan de Velde Harsenhorst,
12 Willem Jan de Ruiter, 13 Hendrik Jan de Velde, 14 Jan van´t Veer, 15 Aalt Riezebos.

Tweede rij van links naar rechts:
1 Peter Riezebos, 2 Hendrik Bruins, 3 Dina de Velde, 4 Lammi Marskamp, 5 Jannie Riezebos, 6 Dina de Ruiter, 7 Fenna Riezebos,
8 Siena Riezebos, 9 Hennie Schaapman, 10 Marie van der kamp, 11 Jo Pap, 12 Aaltje de Velde Harsenhorst, 13 Harmpje Timmerman, 14 Corrie Hofstede, 15 Marrigje Hofstede.

Derde rij van links naar rechts:
1 Gerrie Riezebos, 2 Klaasje Woning, 3 Geesje de Ruiter, 4 Gerrigje Boom, 5 Stientje Schutte, 6 Hendrik Rigterink, 7 Albert Heldoorn,
8 Arend Helderman, 9 Dirigent Hendrik Evink, 10 Meester Joosse, 11 Tinus Jager, 12 Jo Bruins, 13 Hennie van de Streek,
14 Gerrigje Eilander, 15 Femmie Timmerman, 16 Mina Jager, 17 Marrigje Rigterink.

Voorste rij van links naar rechts:
1 Marrigje Rigterink, 2 Fenna Marskamp, 3 Annie Hofstede, 4 Jansje Riezebos, 5 Corrie Wielink, 6 Aaltje Rigterink,
7 Annigje van de Stouwe, 8 Aaltje Riezebos, 9 Lubbigje Wielink, 10 Hennie Evink, 11 Mina de Groot, 12 Gerrigje Riezebos,
13 Marrigje Riezebos, 14 Mina Riezebos, 15 Aaltje Evink.

Het kleine meisje rechtsonder is een kleindochter van de Dirigent, Evink, ze heette Dicky de Groot, geboren op 10 mei 1945 in Wilsum, dochter van Dirk de Groot en Mina Evink.

 

 

Dirigent H. Heldoorn

1970, concert in Nijverdal

Gerelateerde Afbeeldingen: