Gereformeerde kerk.

Predikanten van de Gereformeerde kerk Wilsum.

Naam                                         intrede           herkomst         vertrek             vervolg.
ds. H. Botma (Hendrik)      26-03-1933      Bussum            06-09-1946     Emmererfscheidenveen.
ds. M. Zijlema (Martinus)  04-05-1947      Engwierum     31-01-1954     emeritus.
ds. W. Fokkens (Watze)     27-02-1955      Wissenkerke  09-08-1959     Veenwoudsterwal.
ds. H. Makkinga                   25-10-1959       Almelo             09-06-1963     Koudekerk aan den IJssel.
ds. W.P.J. Zwerver             17-01-1965       Munnekezijl    26-05-1974     emeritus.
ds. J. Maliepaard (Sjaak)  21-11-1987       Wilsum             09-06-1991     Zevenhuizen (Gr.).
ds. H.A. Speelman              06-10-1991       Urk                    18-06-1995     Vorden.
ds. H.J. Zeeman                  11-09-2005       Zwolle               ??-12-2008      ’s-Gravenzande.

Hulppredikanten/ pastoraal medewerker.
J.S. Siegers (Jan Sikko)     27-02-1977                                  13-09-1981
ds. H. van der Weij             ??-01-1983       Hattem              ??-03-1983      overleden.
P. Dijkstra (Piet)                 01-07-1983      Heerde              18-08-1985
J. Maliepaard                      04-05-1986                                    20-11-1987 predikant Wilsum.
ds. J.C. van Egmond          01-07-1995      Hasselt              31-08-1997
G.C. Timmerman (Gerco) 01-09-1997                                     ??-??-2004
R. Pasterkamp                     ??-??-2009                                       ??-??-2010
ds. T. Veenstra                    22-08-2010      Urk                        ??-??-2016

De inwoners van Wilsum waren tot de reformatie rooms. Na de reformatie werden ze grotendeels protestant. Een enkeling bleef rooms. De meeste inwoners kerkten in wat tegenwoordig de Hervormde kerk is.
In de tweede helft van de 19de eeuw besloten verschillende Wilsummers zich uit de Hervormde kerk van Wilsum te onttrekken, en zich aan te sluiten bij de Gereformeerde kerk in Kampen. Tegen het einde van de 19de eeuw waren dat er zoveel dat men een eigen kerk wenst.
Men hield toen al “samenkomsten, waar studenten een stichtelijk woord spraken”.

De in 1890 gebouwde Gereformeerde kerk.

In 1890 werd er door de kerkenraad van Kampen, op aanvraag van de Wilsummers kerkgangers, aan het toenmalige Achterpad voor duizend gulden een kerk gebouwd. Tegenwoordig is daar de werkplaats gevestigd van Kok, in wat nu de Westenbergstraat heet.
Op zondag 29 juni 1890 wordt de kerk ingewijd. Het zou nog tot 25 juni 1899 duren voor de Gereformeerde gemeente in Wilsum een feit is.
De eerste ambtsdragers waren, als ouderling G. Riezebos en T. Evink en als diakenen H. de Ruiter en H. van’t Veer.
Op 1 juli werd de eerste kerkenraadsvergadering gehouden.

De Gereformeerde kerk.

De consistorie was eerst achter in de kerk. Al snel werd de kerk te klein en al in 1923 werd de bouwaanvraag gedaan en werd de consistorie bij de kerk aangetrokken. Er werd een stuk van 3,10 m. x 3,85 m. x 3,50 m. bij de kerk aangebouwd.

Bouwtekening van de aanbouw aan de oude Gereformeerde kerk in 1923.

De eerste dominee doet in 1933 zijn intrede. Het is Hendrik Botma uit Bussum. Ds. Botma zou ruim 13 jaar de Gereformeerde gemeente leiden. In september 1936 vertrekt hij naar Emmer-Erfscheidenveen. Zijn opvolger is M. Zijlema, afkomstig uit Engwierum. Ds. Zijlema zou tot 31 januari 1954 blijven. Ruim een jaar later, op 27 februari 1955 wordt W. Fokkens bevestigd.

In 1935 wordt een perceel grond aan de Dorpsweg gekocht voor 1000 gulden om er een nieuwe kerk op te bouwen. In 1955 is de oude kerk te klein en de kwaliteit laat ook te wensen over. Er wordt besloten om een nieuwe kerk (de huidige) te bouwen. Dominee Fokkens schrijft in de kerkbode “Maar nu hopen we dan eindelijk ons oude lekke gebouwtje met consistorie hokje te verruilen voor een waardig kerkgebouw”.

De oude Gereformeerde kerk in gebruik als werkplaats.
Foto van rond 1960.
Begin van de bouw van de Gereformeerde kerk aan de Dorpsweg 104.
Men is begonnen met het uitgraven van zand.

Op 8 oktober 1955 werd de eerste steen gelegd door dominee Fokkens. Het kerkgebouw werd gebouwd door timmer en aannemersbedrijf H.J. Riezebos aangevuld met vrijwilligers voor een bedrag van ruim 56000 gulden.

De Gereformeerde kerk.

Gerelateerde Afbeeldingen: