Wilsum in vrogger tied.

Molen.

 

Veel is er over de molen niet bekend, het heeft hoogst waarschijnlijk op de Meulenbelt gestaan hebben.
In ieder geval stond er in 1520 een molen want in dat jaar pacht Henrick Boem van Gheryt van Yngen een stucke landes by de mulle van Wilssum, ook van de pastoor van Wilsum pacht hij in dat jaar een stuk grond bij de molen.
Op 8 mei 1542 was Geert Jansz mulder van Wilsum.
Bij de aangifte van het vuurstedengeld in 1675 is er nog een molenaar aanwezig, evenals in 1682. In 1703 is Hermen Leut mulder in Wilsum.
Begin 18de eeuw zal de molen in verval geraakt zijn, op 1 mei 1765, wordt er een stuk land gekocht door Gerrit Schutte en zijn vrouw Hermina Hendriks gelegen in de Wilsummer Enk[1]en agter het Molenhuys, staande agter de Molenbelt. Hier werd reeds de molen niet meer vermeld.

[1] Wilsummer Enk  was het gebied  waar nu de Westenbergstraat is.