Wilsum in vrogger tied.

Molen.

 

Veel is er over de molen niet bekend, het heeft hoogst waarschijnlijk op de Meulenbelt gestaan hebben.
In ieder geval stond er in 1520 een molen want in dat jaar pacht Henrick Boem van Gheryt van Yngen een stucke landes by de mulle van Wilssum, ook van de pastoor van Wilsum pacht hij in dat jaar een stuk grond bij de molen.

Op 8 mei 1542 was Geert Jansz. mulder van Wilsum.

Op 5 december 1625 koopt Jan Willems “onsen mollenaer” samen met zijn vrouw Bette een stuk land “op de Groten Enk beij de moele”.

Bij de aangifte van het vuurstedengeld in 1675 en 1682 word er nog ge molenaar aanwezig, evenals in 1682. In 1703 is Hermen Leut mulder in Wilsum.

In de nacht van 1 op 2 september 1717 is de molen in een harde storm omgewaaid. De molenaar Henrik Herms probeerde in december 1717, de nog bruikbare materialen op te kopen van de eigenaar om er een nieuwe molen van te bouwen, maar gaf zelf al aan dat het door zijn “lammigheid” niet eenvoudig zou worden.

Waarschijnlijk is de molen niet meer herbouwd, op 1 mei 1765, wordt er een stuk land gekocht door Gerrit Schutte en zijn vrouw Hermina Hendriks gelegen in de Wilsummer Enk[1]en agter het Molenhuys, staande agter de Molenbelt. Hier werd de molen niet meer vermeld.

[1] Wilsummer Enk  was het gebied  waar nu de Westenbergstraat is.

Gerelateerde Afbeeldingen: