Klompendansers.

Hoe het begon.

Naar aanleiding van het 60 jarig jubileum van muziekvereniging Euphonia in augustus 1977 werd het plan in december 1976 opgevat om een optreden te verzorgen met ingestudeerde volksdansen. Er werd contact opgenomen met Warner Uiterwijk als accordeonist en de heer Kranenburg als dansleraar. Iedere week werd er geoefend in de kantine van Seveningen door tien echtparen.

Het optreden werd een succes en tijdens een etentje op 2 december 1977, aangeboden door de muziekvereniging werd besloten om door te gaan met het volksdansen. Aangezien het in de kantine van Seveningen niet meer geoefend kon worden werd er nog eventjes geoefend in de kantine van de Ijsselmuidener ijsclub, maar toen de koeien van stal gingen  in april 1978 bij boer Marten van de Kamp aan de Zwolseweg werd er op de deele geoefend.

In mei 1978 werd er besloten een voorlopig bestuur te kiezen. Herman Boeve werd voorzitter, Mina Heldoorn secretaris en als penningmeester Klaas Riezebos. Tijdens de eerste bestuursvergadering op 5 september 1978 werden  alle drie, tijdens een stemming gekozen tot het dagelijks bestuur.  Ook werd besloten om nog een accordeonist aan te trekken, dit werd de heer Klaas Nijp. Besloten werd om elke donderdag te oefenen in het gebouw de Meulebelt.

Verschillende optredens volgden, Kamper Ui dagen, Huishoudbeurs, Oranjefeesten, zorg instellingen, bejaarden centra etc.

Gerelateerde Afbeeldingen: