Rengersen, Gerrit Barend (hoofd-onderwijzer).

Gerrit Barend Rengersen 1901-1989

Wilsum heeft in de loop der jaren, zowel voor de openbare als voor christelijke school, heel wat schoolmeesters gekend. Sommigen kort, anderen langdurig. De één betrokken met het dorp de ander weer niet. Enkele bleven in Wilsum of kwamen later weer terug. Bekende namen zijn dan van Lier, Pluim en Verbaan. Iemand die ook zeker in dit rijtje thuis hoort is Gerrit Barend Rengersen. Tot tweemaal toe zou Rengersen in Wilsum aan de Openbare Lagere school lesgeven. De eerste keer als meester en de tweede maal als hoofd der school.

Gerrit Barend Rengersen werd geboren op 7 februari 1901 in Telgt, gemeente Ermelo. Hij was het zevende kind uit een gezin van negen kinderen van Aart Rengersen en Hendrikje van Dijk.

Als Gerrit Barend vijf jaar oud is overlijdt zijn 39 jarige moeder op 29 maart 1906. Zijn vader hertrouwd op 25 juli 1907 met Stoffelina Verhulst. Uit dit huwelijk zouden nog 4 kinderen geboren worden.

Was zijn grootvader Jacob Rengersen nog schipper van beroep, Gerrit Barend zou net als zijn vader, onderwijzer worden. Zijn opleiding tot onderwijzer heeft Gerrit Barend in Harderwijk gehad.

Als er in Wilsum een vacature vrij komt door het vertrekt van meester Joh. Smit naar IJsselmuiden, komt de in Hulsthorst wonende Gerrit Barend op 1 februari 1921 aan de Openbare Lagere school werken op een jaarsalaris van ꬵ 1430,–. Hoofd van de school is dan Jacobus Bijkerk. Op 30 november 1929 vraagt Gerrit Barend ontslag aan door zijn benoeming aan de Openbare Lagere school in IJsselmuiden. De school in Wilsum heeft dan ruim 30 leerlingen.

Op 21 juni 1934 treedt Gerrit Barend in het huwelijk met Catharina Johanna Margaretha Veluwenkamp. Geboren in Kampen op 22 december 1912 en dochter van Andries Veluwenkamp en Martha van Balen.

Het paar krijgt 3 kinderen;

  • Martha                          geboren in 1935 in IJsselmuiden.
  • Irene                              geboren in 1939 in IJsselmuiden.
  • Johanna Catharina    geboren in 1948 in Wilsum.

Als het hoofd van de school, meester Verbaan op 1 mei 1940 vertrekt, komt Gerrit Barend na ruim 10 jaar terug in Wilsum en wordt op 14 mei 1940 hoofd van de Openbare Lagere school. Bijna 13 jaar zou Rengersen in Wilsum blijven wonen.

Als mede door oprichting in 1926 van de School met den Bijbel het leerlingen aantal steeds verder terugloopt en sluiting van de Openbare school steeds dichter bij komt, neemt Gerrit Barend de functie van hoofd van de Openbare Lagere school in Grafhorst aan. In 1951 had de Openbare school in Wilsum nog maar 11 leerlingen. Op 1 maart 1953 vertrekt hij met zijn vrouw en drie dochters naar Grafhorst.

In 1965, na 44 dienstjaren gaat Gerrit Barend met pensioen. Op 29 april 1983 wordt hij Koninklijk onderscheiden vanwege meer dan 65 jaar in het bestuur van het Groene Kruis IJsselmuiden te hebben gezeten.

Buiten zijn werk voor het Groene kruis wa s Gerrit Barend op vele fronten actief o.a. • Voorzitter van de vereniging van Vrijzinnig Hervormden in Kampen. • Bestuurslid (erelid) watersportvereniging ZC’37. • Bestuurslis Geitenfok vereniging Wilsum. • Oprichter en bestuurslid Oranjevereniging Wilsum. • Bestuurslid Het Groene kruis.

Gerelateerde Afbeeldingen: